Home
Home
Home

Uw steun en toeverlaat voor ondernemers in de boom- en sierteeltsector

Uw steun en toeverlaat voor ondernemers in de boom- en sierteeltsector

John Steenbakkers

Ik John Steenbakkers, ben oprichter en naamgever van Steenbakkers Agro Expertise. Met ruim 25 jaar advieservaring in de boomteeltsector was het moment daar mijn kennis en expertise als zelfstandig, onafhankelijk raadgever en vertrouwensman voor ondernemers in de boom- en sierteelt in te zetten. Ik ken de bedrijfsvoering in onze bijzondere sector letterlijk van ‘buiten en van binnen’. In die 25 jaar heb ik als deskundige en vertrouwensman met veel ondernemers in de boomteelt langjarige persoonlijke contacten opgebouwd, inzicht gekregen in hun ambities maar ook in hun zorgen en gedachten, in hun vragen en wensen. Als kompas aan de keukentafel heb ik hen met een onafhankelijke doelgericht kunnen helpen bij het maken van de juiste keuzes en het nemen van ook moeilijke beslissingen.

Vertrouwenspersoon aan de keukentafel

Ondernemen in de boomteelt vraagt veel. Het staat nooit stil. In deze processen zijn wij vaak vertrouwenspersoon. Iemands vertrouwenspersoon worden is iets bijzonders. Kennis en kunde, mensenkennis, helderheid en openheid vormen de basis. Als die er is komt alles op tafel. In onze sector is dat meestel de keukentafel. Bij de koffie aan de keukentafel worden alle zaken besproken en de grootste beslissingen genomen. Met beide benen op de grond voeren we met u gesprekken over waar het echt om moet gaan. Altijd met het oog op wat het beste is voor het bedrijf, voor u, uw familie en uw mensen. Op basis van een brede kennis en oriëntatie bekijken we uw vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, ook de onverwachte, of minder plezierige.

Uw steun en toeverlaat voor ondernemers in de boom- en sierteeltsector

Steenbakkers Agro Expertise begeleidt ondernemers in de boomteeltsector op het gebied van (toekomstige) bedrijfsvoering, al of niet uitbreiding en nieuwe invalshoeken, taxatie, schadebeoordeling gewassen, kortom bij alles wat de moderne boom- en sierteelt vraagt. Deskundig, persoonlijk, helder, betrouwbaar, onafhankelijk en discreet. Wij kijken van buiten naar binnen en proberen het geheel van factoren dat invloed op een besluit kan hebben voor u te overzien, u te laten ondergaan en te beoordelen.
Zo proberen we u op het juiste spoor te zetten of te houden. Dat geeft u rust en zekerheid.

Samenwerking

Niemand weet alles. Samenwerking is daarom een belangrijk uitgangspunt bij onze aanpak. Vanwege de complexiteit van de hedendaagse bedrijfsvoering in de boomteeltsector, vooral door de steeds veranderende wet- en regelgeving, werkt Steenbakkers Agro Expertise samen met specialisten. Bij zeer specifieke vraagstukken doen wij een beroep op ons sterk netwerk van externe deskundigen, op het gebied van onder meer financiering, ruimtelijke ordening & milieu, fiscaliteit en juridische bijstand.
Steenbakkers Agro Expertise werkt voor boomkwekers, taxatie- en expertisebureaus, banken, rechtbanken, projectontwikkelaars, bedrijven, advocaten en accountants.