Home
Home
Home

Uw steun en toeverlaat voor ondernemers in de boom- en sierteeltsector

Uw adviespartner voor de boomteeltsector

Steenbakkers Advies

Steenbakkers Agro Expertise kent de ins en outs van de bedrijfsvoering in de boomteeltsector en biedt bedrijfsondersteuning op maat. Wij kennen de bedrijfsvoering binnen de boomkwekerij letterlijk van buiten en van binnen.
Hierdoor weten we hoe we vanuit de basis, van de teelt naar boekhouding, de precieze vertaalslag maken naar toekomstgerichte en toekomstbestendige (financiële) plannen.

Met een gerust hart zeker beslissen

We zijn uw persoonlijke klankbord en houden u een spiegel voor, zodat u (nog) meer inzicht krijgt en met een gerust hart op de juiste gronden uw beslissingen kunt nemen.
Wilt u eens van gedachten wisselen over de koers en de doelstellingen van uw bedrijf? Wilt u groeien of juist afbouwen? Is de vraag aan de orde:”Hoe bepaal ik mijn kostprijs en verkoopprijs?” Of:”Ik draai goed maar heb iedere maand geld tekort, hoe kan dat?”. “Waar wil ik over 5 -10 jaar met mijn bedrijf staan?” “Hoe draag ik mijn bedrijf over?”
Bij deze en vele andere vragen zijn wij graag uw kompas aan de keukentafel.

Onafhankelijk en objectief

Steenbakkers Agro Expertise is onafhankelijk. Daarom zijn we bij uitstek in staat om ook constructief kritisch te kijken naar de specifieke vraagstukken in de boomkwekerijsector en u op basis van objectieve uitgangspunten waardevrij en optimaal te adviseren.

Persoonlijk betrokken werken we voor u alsof het voor onszelf is

Natuurlijk kunnen hierbij ook persoonlijke vragen op de keukentafel komen:
Wat is voor u als ondernemer uw echte intrinsieke motivatie? Past de huidige bedrijfsvoering (nog) bij u als persoon?
We zijn zeer betrokken bij de ondernemers die we adviseren en ondersteunen. Dat betekent niet dat we u naar de mond praten. We werken voor u alsof het voor onszelf is. Wij kijken naar dat waarvan wij denken dat het beste is voor u, gegeven de situatie, gegeven de wet- en regelgeving, gegeven uw persoonlijke ambitie en familiaire situatie.
Samen met u kijken we open en concreet naar uw ontwikkeling, de ontwikkelingen in uw bedrijf en in de sector. We proberen u aan de hand van alle parameters ideeën aan te reiken en voorstellen te doen waarmee u een stevig gefundeerd besluit kunt nemen hoe de toekomst in te gaan.

Vertrouwen en geheimhouding

Het spreekt voor zich dat in dergelijke intensieve trajecten zowel het zakelijke, als het persoonlijke aspect onberispelijk en onvoorwaardelijk moet zijn. Je gaat immers een vertrouwensband aan. Geheimhouding en vertrouwelijkheid zijn voor ons basisprincipes. Een man een man, een woord een woord. Vaak is in de samenwerking het woord voldoende, vaak ook is het goed een en ander vast te leggen. Indien gewenst werkt Steenbakkers Agro Expertise vanzelfsprekend op basis van getekende geheimhoudingsverklaring.