Home
Home
Home

Uw steun en toeverlaat voor ondernemers in de boom- en sierteeltsector

Uitbreiden in de boomteeltsector

Steenbakkers RO

Uitbreidingsplannen? Dit is een altijd terugkerend thema in de sector. Met alle zaken er omheen. Bij uitbreidingsplannen heeft u te maken met de lokale en provinciale overheid.
En dat is tegenwoordig niet zomaar wat…
Waar krijgt u allemaal mee te maken? Kon je vroeger op 1 A-viertje een uitbreiding bij de gemeente geregeld krijgen, nu is het een tactisch, specialistisch en complex werkterrein geworden. De (lokale) overheid staat steeds verder van u af. De kennis van de sector ontbreekt.

Steenbakkers Agro Expertise is uw gids in het woud van wet- en regelgeving. Wij fungeren als procesbegeleider en procesbewaker en sturen partijen aan. Als kenner van de sector maken wij op basis van uw wensen de juiste vertaalslag naar het ruimtelijk beleid.
Voor het opstellen van bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen werkt Steenbakkers Agro Expertise samen met specialisten op het gebeid van ruimtelijke ordening