Home
Home
Home

Uw steun en toeverlaat voor ondernemers in de boom- en sierteeltsector

Dé specialist in taxatie en expertise voor de groene sector

Steenbakkers Taxatie

Naast bedrijfsadviesbureau is Steenbakkers Agro Expertise een onafhankelijk taxatie- en expertisebureau voor de groene sector. We zijn dé specialist op het gebied van expertise in en taxatie van boomkwekerijgewassen, vaste planten, snijheesters, tuinplanten en alle overige houtige gewassen.

Steenbakkers Agro Expertise is in het bijzonder expert op het gebied van de boomkwekerij. Ruim 25 jaar praktijkervaring als adviseur boomkwekerij en een doelgerichte, erkende opleiding liggen hieraan ten grondslag. Steenbakkers Agro Expertise is daarom voor u de betrouwbare partner voor het vakkundig uitvoeren van schadetaxaties, schade-expertises
Oprichter John Steenbakkers is registertaxateur met specialisatie op het gebied van:

  • Taxatie van onroerend goed in de boomkwekerijsector
  • Fiscale voorraadwaardering plantopstanden
  • Taxatie bij aan- of verkoop van kwekerijen
  • Bepalen van de schadeloosstelling van plantopstanden bij onteigening
  • Waardebepaling plantopstanden bij financieringen, faillissementen, verdeling van kwekerijen door overlijden, echtscheiding, veranderen van bedrijfsvorm of onteigeningen
  • Taxatie bij spuitschades
  • Waardebepaling voor vaststelling van de stille reserves
  • Kwaliteitsbeoordeling ‘inkoop duurzaam groen’
  • Bemiddeling bij kwaliteitsgeschillen
  • Contra-expertise en second opinion

John Steenbakkers is gecertificeerd registertaxateur bij Verenigd Register van Taxateurs en lid van Nederlandse Vereniging van Agrarisch Experts
Deskundigheid, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en discretie zijn gewaarborgd.NRVT RT RVRT logo