Home
Home
Home

Uw steun en toeverlaat voor ondernemers in de boom- en sierteeltsector

De specialist in taxatie en expertise voor de groene sector

Steenbakkers Expertise

Extreme regen, wind of hagel kunnen in één klap veel schade geven aan gewassen. Maar ook derden kunnen zorgen voor een flinke schadepost aan uw planten of bomen. Denk bijvoorbeeld aan het overwaaien van gewasbeschermingsmiddelen, verkeerd geleverde potgrond, of vee dat de kwekerij oploopt.
Naast het vaststellen van de omvang van de schade, voert Steenbakkers Agro Expertise ook onderzoek uit naar de schadeoorzaak en het causale verband.

  • Expertise bij schade als gevolg van onjuist toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.Vooral het overwaaien van herbiciden is een bekend voorbeeld in de praktijk
  • Expertise bij schade als gevolg van werkzaamheden door derden op uw perceel. Denk aan structuurschade aan de bodem door grondwerkzaamheden van bijvoorbeeld    nutsbedrijven
  • Expertise bij schade bij wateroverlast als gevolg van aantoonbare nalatigheid bij waterkwantiteitsbeheerders (geen overmacht)
  • Expertise met betrekking tot breuk van (pers)leidingen door uw perceel
  • Expertise in beoordeling schade door het inlopen van vee
  • Expertise bij beoordeling schade door levering van verkeerd materiaal, bijvoorbeeld verbranding door verkeerde (kunst) meststoffen
  • Expertise bij beoordeling kwaliteit plantmateriaal

Steenbakkers Agro Expertise werkt voor boomkwekers, taxatie- en expertisebureaus, banken, rechtbanken, projectontwikkelaars, bedrijven, advocaten, accountants.